مقایسه بین vsi و csi

ارایه ساختار جدیدی از مبدل های z-sourceو تحلیل چگونگی عملکرد آنمبدل منبع امپدانسی از یک شبکه امپدانسی جالب بین یک منبع تغذیه و بار یا مبدل‌های دیگر برای دستیابی به ویژگی‌های منحصربفردی که در VSI و CSI وجود ندارد، . اینورتر پیشنهاد شده با Z-source مقایسه می شود و مشاهده می شودکه در یک نسبت نرانسفورماتور یکسان ، بهره ولتاژ اینورتر پیشنهادی بسیار بزرگتر از Z-source می باشد.مقایسه بین vsi و csi,مهارت هایی الکترونیک قدرت علیرضا جهانی موسسه آموزش عالی .باتوجه به دیاگرام مدار شکل 2.23 اولین تفاوت بین توپولوژی های مطالعه شده دیگر واین توپولوژی این است که ولتاژ خروجی مخالف با پلاریته ولتاژ ورودی است بنا براین . معمولا تکفاز تمام پل شناخته میشود به اسم اینورتر های H_BRIDGاین اینورتر ها بر پایه ولتاژ یا(VSI) یا جریان مرجع (CSI) هستند در مجموعه VSIولتاژ ورودی به شکل.

24 نظرات

مقاله شبیه سازی و مقایسه عملکرد اینورتر سه فاز دو سطحی با مدولاسیون .

مبدل منبع ولثاژ سرعت VSI، عموما برای تغذیه یک موتور القایی سه فاز با فرکانس و ولتاژ متغیر برای کاربردهای سرعت متغیر استفاده می شود. یک تکنیک مدولاسیون پ.

طراحی و شبیه سازی اینورتره یا - PDF - DocPlayer.

روش Space Vector بر اساس مزیت های موجود و مقایسه ی صورت پذیرفته با دیگر روش های مدوالسیون جهت کنترل ولتاژ خروجی و بهینه سازی عملکرد اینورتر سه فاز شش . 1 VSI 2 CSI. 12 9 فصل دوم: ساختارهای اینورترهای قدرت 2.2 اینورترهای ولتاژ 1 ها محدوده اینورتر های تکفاز با تغذیه ولتاژ اینورتر های تکفاز به دو صورت نیم پل و پل.

ترجمه اینورتر منبع جریان تک فاز با کنترل چند حلقه‌ای برای رابط PV .

کلمات کلیدی: اینورتر منبع جریان (CSI)، شبکه متصل، جریان نشتی، PV، کاهش ریپل، بدون ترانسفورمر، میراسازی مجازی. 1- مقدمه. امکان‌پذیری استفاده از یک اینورتر منبع جریان تک فاز (CSI)، بعنوان رابطی بین منبع تولید توزیع شده (DG)[2] و منبع تغذیه، در مقایسه با سیستم‌های مبتنی بر اینورتر منبع ولتاژ (VSI)[3] به اندازه.

مقاله شبیه سازی و مقایسه عملکرد اینورتر سه فاز دو سطحی با مدولاسیون .

مبدل منبع ولثاژ سرعت VSI، عموما برای تغذیه یک موتور القایی سه فاز با فرکانس و ولتاژ متغیر برای کاربردهای سرعت متغیر استفاده می شود. یک تکنیک مدولاسیون پ.

مقاله اینورتر

قیمت: 12000 تومان. 1,563 بازدید. مقاله اینورتر مربوطه به صورت فایل ورد word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۸۵ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دانلود مقاله اینورتر نمایش .. که اگر ولتاژ ورودی اینوتر ، ثابت باشد ، اینوتر با تغذیه ولتاژ ( VSI ) و اگر ورودی ثابت باشد ، آن را اینوتر با تغذیه جریان ( CSI ) می نامند .

ليست چكيده پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در يك نگاه(بخش (دوم)

ليست چكيده پايان نامه هاي تحصيلات تكميلي در يك نگاه(بخش (دوم). م‍ق‍اي‍س‍ه‌ ت‍اث‍ي‍ر دوازده‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ت‍م‍ري‍ن‌ ه‍وازي‌ و م‍ص‍رف‌ س‍ي‍اه‌ دان‍ه‌ ب‍ا ع‍س‍ل‌ ب‍ر ع‍وام‍ل‌ ال‍ت‍ه‍اب‍ي‌(TNF و) IL - ۶در م‍ردان‌ س‍ال‍م‍ن‍د · ن‍ق‍ش‌ ب‍رخ‍ي‌ ن‍ه‍اده‍اي‌ اج‍ت‍م‍اع‍ي‌ ( رس‍ان‍ه‌، خ‍ان‍واده‌، م‍درس‍ه‌) ب‍ر ع‍لاي‍ق‌ و ان‍گ‍ي‍زه‌ ان‍ت‍خ‍اب‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍اي‌ ورزش‍ي‌ ت‍وس‍ط ن‍وج‍وان‍ان‌ ش‍ه‍ر اص‍ف‍ه‍ان‌ · راب‍طه‌ ب‍ي‍ن‌ س‍رم‍اي‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ي‌ ب‍ا م‍ش‍ارك‍ت‌ در.

پایان نامه الکترونیک قدرت - تحقیق و پروژه و پایان نامه و مقاله دانشجویی

اگر ورودی این اینورتر یک منبع ولتاژ DC باشد به آن اینورتر منبع ولتاژ (VSI)‌گویند و اگر ورودی آن منبع جریان DC باشد به آن اینورتر منبع جریان (CSI) می گویند. که CSI . mf در واقع نرخ بین فرکانس حامل و سوئیچینگ می باشد؛ جزء اصلی ولتاژ خروجی (Vout) نیم پل، دارای مشخصه معادله زیر و منطقه مدولاسیون خطی می باشد. Vout=mi.

دانلود متن کامل پایان نامه بهینه‌سازی همزمان مصرف انرژی و عملکرد قطار در .

با توسعه شبکه های الکتریکی حتی در نواحی بین شهری، بیشتر سیستم‌های تراکشن راه‌آهن امروزی از انرژی الکتریکی استفاده می‌کنند. در این پایان‌نامه یک سیستم .. شکل 13.5: مقایسه جبهه‌های پارتو دو الگوریتم NSGA-II و MOPSO 79. شکل 14.5: نمودار هزینه منتجه به ازای . CSI, Current Source Inverter. DAS, Driver Assistant System.

بررسی و مقایسه عملکرد انواع svc نسبت به خازن در سیستم توزیع و .

امروزه با توجه به گسترش روزافزون استفاده از انرژي الكتريكي، مسئله انتقال قدرت الكتريكي اهميت زيادي يافته و روز به روز در حال گسترش است. گسترش خطوط انت.

مقایسه بین vsi و csi,

ﻣﻨﻈﻮرﻛﺎﻫﺶ ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺒﻜﻪ ﻗﺪرت ﺑﻪ ﺟﺎﻳﺎﺑﻲ ﺑﻬﻴﻨﻪ ادوات اﻧﺘ - Majlesi Journal of .

TCSC. 2-3-. ﻣﺪل. UPFC. اﺳﺎﺳﺎً. UPFC. داراي دو ﻣﻨﺒﻊ وﻟﺘﺎژ اﻳﻨﻮرﺗﺮي. (. VSI. ) و ﻳﻚ ﺧﺎزن. DC. ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻴﻦ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ . و ﺗﻮ. ﺳﻂ دو ﺗﺮاﻧﺴﻔﻮرﻣﺎﺗﻮر ﺑﻪ. ﺻﻮرت. ﺳﺮي. ﻣ-. ﻮازي ﺑﻪ ﺷﺒﻜﻪ ﻣﺘﺼﻞ ﻣﻲ. ﺷﻮد . در ﺷﻜﻞ .. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ ادوات. FACTS. ﺣﺎل ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﺳﺎزﮔﺎري ﻫﺮ. ﺟﻤﻌﻴﺖ از اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ ژﻧﺘﻴﻚ. ،. ﺑﻪ. ﻛﻤ. ﻚ. ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻛﻠﻲ ﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺗﻠﻔﺎت. ﺧﻄﻮط اﻧﺘﻘﺎل. ، ﺗﺎﺑﻊ ﻫﺪف را. ﺑﻪ. ﺻﻮرت. راﺑﻄﻪ. )11(. ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻲ.

ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺮﻓﺼﻞ دروس ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق ( ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳ

7 جولای 2013 . ﺟﻠﺴﻪ ﻣﻮرخ. 01/04/93. ﺑﺮ. اﺳﺎس ﻃﺮح دوره ﺗﺤﺼﯿﻼت ﺗﮑﻤﯿﻠﯽ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﺮق ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوه ﻓﻨﯽ و ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ. ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ي. اﯾﻦ دوره را در ﺳﻪ ﻓﺼﻞ. (. ﻣﺸﺨﺼﺎت ﮐﻠﯽ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺳﺮﻓﺼﻞ. ) .. (VSI). و ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺮﯾﺎن. (CSI). ﺗﮑﻔﺎز و ﺳﻪ ﻓﺎز و روش. ﻫﺎي ﺑﻬﺒﻮد ﺷﮑﻞ ﻣﻮج ﺧﺮوﺟﯽ آﻧﻬﺎ. ﻣﺒﺪل. ﻫﺎي. DC/DC. : ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻧﻮاع ﻣﺒﺪل. ﻫﺎي ﺟﺮﯾﺎن داﯾﻢ و ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻣﺒﺪل در ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﻧﺎﭘﯿﻮﺳﺘﻪ و ﮐﺎرﺑﺮدﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ.

اینورتر - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

. خروجی پمپ یا فشار بطور مستقیم با الزامات فرایند، در مقایسه با دیگر اشکال کنترل، تغییرات کوچک می‌توانند بسرعت با یک اینورتر (VSD) اصلاح شوند که عملکرد فرایند را بهبود می‌بخشد. وقتیکه دستگاه کنترل میزان تغییراتی را ارائه می‌دهد که بطور نامحدود واقعاً متغیر می‌باشند، احتمال کمتری از نوسان فشار یا جریان وجود دارد.

مقایسه بین vsi و csi,

دوره آموزشي طراحي موتور و ماشين الكتريكي

این ورقه ورقه ساختن هسته کمک می کند که تلفات هسته در مقایسه با حالتی که از یک هسته یکپارچه استفاده شود، کاهش یابد. Stator- ... نه تنها این اصطکاک منجر به سر و صدای موتور می‌شود بلکه این امر یک محدودیت بالاتری را روی سرعت ایجاد می‌کند و به این معنی است که جاروبک‌ها نهایتاً از بین رفته نیاز به تعویض پیدا می‌کنند.

کارنامه پژوهشی دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی در سال ۹۳

28 ژوئن 2015 . ﮐﺎرﻧﺎﻣﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺧﻮاﺟﻪ ﻧﺼﯿﺮاﻟﺪﯾﻦ ﻃﻮﺳﯽ 1393. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه. ﻫﺎي ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ داﻧﺸﮑﺪه. ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ. ﻣﮑﺎﻧﯿﮏ. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺳﻄﺢ ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه اﻧﺘﻘﺎل ﺣﺮارت. آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه ﺧﻮاص ﻣﮑﺎﻧﯿﮑ. ﯽ. ﻣﻮاد. ﻣآز. ﺎﯾﺸﮕﺎه. ﺗﺴﺖ ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺮب .. قیمت فروش آثار چاپ شده بر اساس مقررات موجود در شورای انتشارات دانشگاه و متناسب با هزینه های چاپ متناسب. با. قیمت بازار خواهد بود. -2.

Pashto Dictionary - Scribd

English to Pashto Translation در سرحدی همکاریو تیم )(سرحدی انتقالی تیم د کندک کنترول د بین القاره یي د هوایي هدف سیستمونه د جګري قومنده روزنيز ... Combat Support Group // Corps Support Group CSH Combat Support Hospital // Combat Surgical Hospital CSI Command Structure Implementation ) د قومندانې د جولښت.

بهترين و سريعترين مرجع دانلود كارآموزي و پروژه و پايان نامه

12 سپتامبر 2017 . اگر ورودي اين اينورتر يك منبع ولتاژ DC باشد به آن اينورتر منبع ولتاژ (VSI) گويند و اگر ورودي آن منبع جريان DC باشد به آن اينورتر منبع جريان (CSI) . است و براي رسيدن به تمامي اهداف برنامه اي تهيه و تدوين شده كه بطور ماهانه و سالانه نياز بازار را ارزيابي كرده و هماهنگي تنگاتنگي بين خطوط توليد و سيستم فروش.

ﺑﺮق ﻣﻌﺮﻓﻲ داﻧﺸﻜﺪه

Images", the 19-th National CSI Computer Conference, CSI2014, Iran (Islamic Republic of), 04 March2014. _ 06 March2014. 27- H.Maroof, A. Adeli, K. Faez, " Discrimination Between Twins Faces Using Adaptive LRPCA, and. COGNITEC", 12-th Iranian Conference on Intelligent Systems, ICIS2014, Iran (Islamic Republic of).

خبرگزاری ترند. اخبار سیاسی -اقتصادی دریای خزر، قفقاز جنوبی و .

26 فوریه 2018 . صالحی: درصورت از بین رفتن برجام، طرف مقابل بیشتر ضرر خواهد کرد. 9 سپتامبر 2017, 12:58. علی اکبر صالحی معاون رییس جمهوری در گفت و گو با نشریه اشپیگل مسائل مهمی درخصوص برجام مطرح و تاکید کرد که درصورت از بین رفتن توافق هسته ای، طرف مقابل بیشتر ضرر خواهد کرد. به گزارش ایرنا، علی اکبر.

the را was بود for برای that که with با from از this این . - Amazon S3

. جنوب south جنوبی september september september سپتامبر like شبیه like لایک like مثل like like like مانند between میان between بین october اکتبر october ... کنتاکی sales فروش fleet ناوگان supporting مکمل captured دستگیر captured اسیر extra اضافی extra اضافه arizona آریزونا compared مقایسه theme چهره theme.

وبسایت تخصصی برق والکترونیک(وسترمان برق) - قدرت و تاسیسات

16 ا کتبر 2013 . تجهیزات سیستم زمین ساختمان های مسکونی و تجاری شامل الکترود، هادی های ارتباطی، بست ها و سایر تجهیزات اضافی دیگر براساس استانداردهای بین المللی آورده ... همچنين برخي از انواع مختلف چنين مبدل¬هايي معرفي شده اند و ويژگيهاي عملكردي آنها در مقايسه با ترانسفورماتورهاي جريان معمولي مورد ارزيابي قرار گرفته.

فروشگاه گلد داک

. مقاله دارای فایل های شبیه سازی و 40 صفحه گزارشکار کامل و فایل 23 اسلاید پاورپویینت می باشد گزارش کار ﻓﻬﺮﺳﺖ ﭼﻜﻴﺪه ﻣﻘﺪﻣﻪ مبدل منبع ولتاژ (VSI) مبدل منبع جریان (CSI) مبدل منبع امپدانس (ZSI اینورترهای منبع امپدانس ترانسی اینورترهای منبع امپدانس ترانسی ولتاژ تغذیه اینورترهای منبع امپدانس ترانسی جریان تغذیه مقایسه ای .

شبیه سازی موتور القایی با متلب - برگزیده ها

DC Motor Speed Control: A Case between PID Controller and Fuzzy Logic Controller کد:M8 کنترل سرعت موتور DC : مورد بین کنترل PID و کنترل کننده منطق فازی .......... Comparative Study of Speed Control of D.C. Motor Using PI, IP, and Fuzzy Controller کد:M9 بررسی مقایسه ای کنترل سرعت موتور DC با استفاده.

روش های کنترل موتور القایی (بخش دوم) - کنترل موتورهای الکتریکی

در بخش قبلی روش های کنترل اسکالر شرح داده شد. همان طور که گفته شد پیاده سازی این روش بسیار راحت و ارزان می باشد ولی نمی توان در رنج وسیع سرعت از این روش برای کنترل موتور القایی استفاده کرد. دلیل ناکارآمد بودن این روش وابستگی گشتاور و شار به جریان های تزریقی به موتور می باشد که نمی توان این دو پارامتر را بصورت.

Pre:تراکم احساس آسیاب مواد خام از خط سیمان
Next:سامسون طراحی فیدر cad